เว็บบอร์ดแมนยู : เรียนเขียนโปรแกรม PHP

expert 2020-04-19 15:44:19 42 ครั้ง
line it!
เว็บบอร์ดแมนยู : เรียนเขียนโปรแกรม PHP

เรียนเขียนโปรแกรม PHP


 


เว็บไซต์   : http://expert-programming-tutor.com/


 


รายละเอียดคอร์ส PHP : http://expert-programming-tutor.com/detail_course/php.php


 


เรียนเขียนโปรแกรม PHP


 


   เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ใน course นี้ จะสอนทุกอย่างที่ใช้บ่อยๆและจำเป็น ของ WEB Programming ในปัจจุบัน เป้าหมายคือให้สามารถสร้าง web site และเขียนโปรแกรมบน web site โดยความรู้ที่ได้จะสามารถ ทำงานได้ทั้งฝั่ง client และ server โดยจะเรียน สิ่งต่างๆต่อไปนี้


 


1.Full Stack WEB Programming


 


2.Internet Protocol ,HTTP ,FTP


 


3.HTML


 


4.CSS


 


5.PHP


 


6.MySQL


 


7.JavaScript


 


8.AJAX


 


9.JQuery


 


10.JSON


 


11.XML


 


12.CURL


 


13.Responsive Web : Web ที่รองรับการเปิดจาก อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น computer ,tablet , โทรศัพท์มือถือ


 


14.Bootstrap


 


มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง


 


 PHP 101 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 30-42 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ไม่ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อน


 


 PHP 102 เรียน 18 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อนอยู่แล้ว


 


PHP 101-C (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)


 


 เรียนอย่างไร


 


เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา C ก่อน 


 


8 ครั้งแรกจะเรียน c ก่อน 


 


1.variable , expression ,if-else , loop


 


2.loop2 loop3 loop4 loop5


 


3.Array ,Function ,pointer


 


4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference


 


5.String , File ,Array 2D ,Array 3D


 


6.Dynamic Memory allocation


 


7.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML


 


8.HTML และ CSS


 


9.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String


 


10.Javascript


 


11.Database Design


 


12.SESSION ,COOKIE


 


13.MySQL


 


14.SQL


 


15.jQuery


 


16.Ajax


 


17.DOM


 


18.XML


 


19.JSON


 


20.File read Write , ipload file


 


21.OOP


 


22.Workshop1


 


23.Workshop2


 


24.Fackbook plugin


 


25.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal


 


PHP 101-J (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) 


 


ไม่รู้จะเรียน course ไหน course นี้เลยไม่ต้องคิดมาก


 


COURSE นี้ ยอดนิยมที่สุด คุ้มที่สุด


 


COURSE นี้ เนื้อหาลงลึกและแน่นมาก !


 


เรียนอย่างไร 


 


    เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา JAVA ก่อน 


 


8 ครั้งแรกจะเรียน JAVA ก่อน 


 


PART I


 


1.variable , expression ,if-else , loop


 


2.loop2 loop3 loop4 loop5


 


3.Array ,Function ,pointer


 


4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference


 


5.String , File ,Array 2D ,Array 3D


 


6.Dynamic Memory allocation


 


7.JAVA OOP I


 


8.JAVA OOP II


 


9.Inheritance - Polymorphism


 


10.static


 


11.final


 


12.try-catch


 


13.ระเบียบวิธีการทดสอบโปรแกรม


 


PART II (DATABASE)


 


14.Database Design


 


15.ER-Diagram


 


16.Normalization


 


17.คำสั่งSQL


 


PART III (WEB 1)


 


18.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML


 


19.HTML และ CSS


 


20.ทบทวน variable , expression ,if-else , .loop ,Array ,Function ,String


 


21.Javascript


 


22.Database Design


 


23.SESSION ,COOKIE


 


24.Bootstrap!


 


25.AngularJS (ถ้าเรียนทันจะสอน)


 


26.MySQL


 


27.jQuery


 


28.Ajax


 


29.DOM


 


30.XML


 


31.JSON


 


32.Database Programming


 


33.MVC


 


PART IV (จัดเต็ม)


 


34.Database + MVC


 


35.CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT


 


36.CRUD แบบซับซ้อนขึ้น


 


37.สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุกๆ Table ใน DB ใน 1 นาที


 


38.Regular Expression


 


39.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาดๆ ยังไงก็ได้(ถ้ามีเวลา)


 


40.Responsive Web


 


41.ทำ Content Management System เอง


 


42.ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax


 


43.การป้องการ hack โดย SQL Injection


 


44.File read Write , ipload file


 


45.OOP


 


46.Workshop1


 


47.Workshop2


 


48.Fackbook plugin


 


49.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal


 


50.การส่ง Email


 


51.การ Log-in Log-out


 


52.ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน


 


53.การวาด graph แท่ง ,graph เส้น ,Pie Graph


 


54.การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่นข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น


 


55.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาที่จะทำให้คุณ เป็น Programmer แบบ พญาอินทรีย์ ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลียนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่อ อีกต่อไป


 


56.PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อ กับ external Tool ภายนอกเช่น Weka


 


PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)


 


เรียนอย่างไร


 


    เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้


 


1.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML


 


2.HTML และ CSS


 


3.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String


 


4.Javascript


 


5.Database Design


 


6.SESSION ,COOKIE


 


7.MySQL


 


8.SQL


 


9.jQuery


 


10.Ajax


 


11.File read Write , upload file


 


12.OOP


 


13.Workshop1


 


14.Workshop2


 


15.Fackbook plugin


 


16.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal


 


พื้นฐานของผู้เรียน


 


1.คนธรรมดาทั่วไป ที่อยากจะสร้าง web programming เป็นของตัวเอง


 


2.คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน


 


3.ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น


 


โปรแกรมที่ใช้


 


ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench,Filezilla,sublimetext


 


เหมาะสำหรับ


 


1.คนทั่วๆไปที่อยากทำ web Programming

ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา


 


1.สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ 


 


2.ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที


 


3.สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก


 


4.เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ


 


5.ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที


 


เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง


 


1.โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า


 


2.โปรแกรมขายของผ่าน web ร้านขายของ


 


3.ระบบปฏิทิน ตารางเวลา


 


4.ระบบรับส่ง email


 


5.เกมบน web ต่างๆ


 


6.ระบบ login


 


7.print ข้อมูล ทำ report วาด graph แท่ง กราฟ วงกลม


 


8.เข้าใจการเขียนโปรแกรมและ การจัดระบบ ระเบียบ ของ CODE


 


หมายเหตุ


 


1.course นี้เหมาะสำหรับ คนที่อยากเขียนโปรแกรมบน web site


 


วิธีการจ่ายเงิน


 


จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน


 


วิธีการสมัครเรียน


 


โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255


 


ติดต่อ


 


085-350-7540 (DTAC)


 


084-88-00-255 (AIS)


 


หรือทาง EMAIL: [email protected]


 


 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุดเว็บบอร์ดแมนยู : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: